EN | FI
   Varausehdot   Rekisteriseloste   Hinnasto
VARAUSEHDOT


Salla Holidays & Services Oy:n suoramyyntiä koskevat varausehdot

Noudatamme mökkimajoituspalvelun tilaamisessa, varaamisessa ja tehtyjen sopimusten peruuttamisessa seuraavia
ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun; vähintään 100 €

1. Varaaminen ja maksu

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun, vähintään 100 €, enintään 25 % lomapalvelun hinnasta. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin neljä viikkoa ennen loman alkua, ei varausmaksua peritä erikseen.

Asiakkaan tulee maksaa loppusuoritus viimeistään viisi (5) viikkoa ennen loman alkua. Ellei loppusuoritusta ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan varaus peruuntuneeksi. Ennakkomaksua ei palauteta. Saapuessaan lomakohteeseen asiakkaan on esitettävä kuitti suoritetusta maksusta. Mikäli varaus on tapahtunut matkatoimiston kautta, on asiakkaan luovutettava lomakohteeseen matkatoimistosta saamansa hotellikuponki ( voucher).

Maksaminen Tunturimokit.fi-palvelussa

Tunturimokit.fi-palvelussa (verkkokaupassa) maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Maksukaistan verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Paybyway Oy. Maksukaista välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Kortilla maksettaessa verkkokauppa toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä toimittaa tuotteet asiakkaalle. Visa, Visa Electron ja MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paybyway Oy toimii myyjänä ja maksun saajana, ja vastaa täten korttimaksuihin liittyvistä velvoitteista ja reklamaatioista. Maksun saajana näkyy Maksukaista / Paybyway Oy.

Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti Netsin SSL-suojatulla maksulomakkeella. Yrityksellämme ei ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta järjestelmiimme. Korttimaksamisessa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode –todentamispalvelut, joiden avulla kortinhaltijan henkilöllisyys todennetaan.

Lue lisää Maksukaista-palvelusta: http://www.maksukaista.fi

Maksutavat

Maksukaistan kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

Maksukaistan yhteystiedot

Maksukaista, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: asiakaspalvelu@maksukaista.fi
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta


2.  Peruutukset

Peruutus on tehtävä todistettavasti kirjallisena myyjälle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto  peruutuksesta on tullut myyjälle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Varauksen peruuttamisesta pidätetään 100 € peruutettua varausta kohden. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vrk ennen loman alkua veloitetaan koko vuokra. Siinä tapauksessa, että yrittäjä saa vuokratuksi lomakohteen toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan vuokraa. Suoritettua ennakkomaksua ei kuitenkaan palauteta.

Sen estämättä mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua yrittäjälle maksamansa summa takaisin, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö ennen vuokra-ajan alkamista äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistus tms.)

Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin vähennettynä ennakkomaksulla ja toimitusmaksulla 100 €. Mikäli edellä mainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu vuokra-aikana, ei vuokraa makseta takaisin.  Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (fForce majeure ) lomakohteen omistaja voi irtisanoa sopimuksen, jolloin asiakkaalle on viipymättä ilmoitettava peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin. Force majeure esteen takia irtisanotusta varauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

3. Oleskelu lomakohteessa

Erillisen lomamökin vuorokausi- tai viikkovuokraan kuuluu loma-asunnon vapaa käyttöoikeus. Mökkiin sisältyvät kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, polttoaine lämmitykseen, ruuanvalmistukseen ja valaistukseen.

Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet. Lomakohteen siivouksesta vuokra-aikana huolehtii asiakas. Asiakkaan tulee vuokra-ajan päätyttyä luovuttaa lomakohde siivottuna. Mikäli vuokrauksen päätyttyä jälkisiivousta ei ole tehty, lomakohteen pitäjällä on oikeus periä siivouksesta kohtuullinen korvaus. Salla Holidays & Services Oy:lla on oikeus ottaa asiakkaalta 150 € panttimaksu jälkisiivousta vastaan.

4.  Avainten luovutus

Lomakohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle ajo-ohjeissa sovitulla tavalla. Asiakkaan tulisi ilmoittaa hyvissä ajoin     saapumisajankohta. Salla Holidays & Services Oy:lla on oikeus ottaa asiakkaalta avainpanttimaksu 50 €.

5. Vahinkojen korvaus

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon lomakohteen pitäjälle.    Salla Holidays & Services Oy:lla on oikeus ottaa asiakkaalta 500 € panttimaksu vahinkojen varalta. Hinnastoon on merkitty ne loma-
asunnot, joihin lemmikkieläimet on sallittu aina. Luvattomasta lemmikkieläimestä veloitamme 100 €.

6. Henkilömäärä

Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä vahvistuksessa on sovittu. Omistajalla on oikeus periä lisähenkilöstä kohtuullinen korvaus. Mahdollisista yövieraista on sovittava erikseen lomakohteen pitäjän kanssa. Teltan, matkailuauton tai –vaunun käyttö lomakohteen alueella on ilman omistajan lupaa kielletty. Lemmikkieläinten tuontiin loma-asunnolle on saatava loma-asunnonomistajan suostumus. Lomahuoneistossa, joissa on lemmikkieläimet sallittu, tulee lemmikkieläinten mukanaolosta ilmoittaa varausta tehtäessä. Varaaja on velvollinen korjaamaan lemmikkinsä jätökset pihaympäristöstä.

7. Valitukset

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan huoneiston huolitsijalle. Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakkaalla on oikeus tehdä kirjallinen valitus jatkokäsittelyä varten Salla Holidays Oy:lle viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli asiakas ei ole lomansa aikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista huolitsijaan, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin. Jos asiakas ja mökin omistaja eivät pääse yhteisymmärrykseen korvauskysymyksessä, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Salla Holidays & Services Oy / mökin omistaja ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, hyönteisistä, myyristä tai odottamattomista säävaihteluista asiakkaalle aiheutuvaa haittaa tai kuluja.


Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tervetuloa Sallatunturille ja viihtyisää lomaa!

Sallatunturin Yksityismökit / Salla Holidays & Services Oy

Puh. 040– 7035 811
email: varaukset@tunturimokit.fi / www.tunturimokit.fi   ETUSIVU   Mökit   Kuvagalleria   Linkit   Varausehdot   Rekisteriseloste   Yhteystiedot
© SALLATUNTURIN YKSITYISMÖKIT 200X / Software: Online Booking Manager - © 2005 SoftVisions Software. All rights reserved.
Design & Integration: IOPOINT